Het Rijk heeft het natuurbeheer gedecentraliseerd naar de provincies. Daarbij is een bezuiniging geboekt van zo’n 25 tot 30%. Staatsbosbeheer moet dit jaar voor het eerst een beroep doen op natuursubsidies via de provincies. Daar is dus veel minder geld beschikbaar. En dit is alleen bedoeld voor natuurbeheer en de basis recreatieve voorzieningen. Staatsbosbeheer wordt dus geconfronteerd met een tekort op natuureducatie, voorlichting, toezicht en handhaving en de meeste recreatieve voorzieningen (vooral de wat luxere zoals op de Waddeneilanden).


Domweg snijden in de uitgaven zou enorm veel vervelende gevolgen hebben voor toeristen en ondernemers in de toeristische sector en dat was het startpunt van onze zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om dingen anders te doen.


Samen met Elizabeth Pilat van
Pilat Advies heb ik een dagprogramma geschreven waarmee we op 14 februari onder de werktitel ‘Hart voor de Wadden’ samen met Boswachters, Marketing -en Communicatiemanagers en Projectmanagers van Staatsbosbeheer aan de slag zijn gegaan.

De ochtend van Ben en Elizabeth:

Voordat je dingen kunt verzinnen waarmee je aan de slag wilt is het erg belangrijk om je eigen merk-belofte en de verwachtingen van je stakeholders helder in kaart te brengen. Daarna kun je aan de slag om ideeen te gaan bedenken waarmee je mensen in beweging krijgt en in dit geval bewust maakt van de rol die je wilt gaan spelen en wat dat voor anderen betekent.

De middag van Elizabeth en Ben:

Groepen maken, Post-It en Pen in de aanslag en aan de slag om ideeën te bedenken rond drie verschillende thema’s. Alles vanuit de gedachte ‘Wat als alles wel lukt?’. Het resultaat is een jaarkalender gevuld met waardevolle en praktisch uitvoerbare ideeën waarmee Staatsbosbeheer aan de slag gaat om de verbinding tussen de bezuiniging en de stakeholders te realiseren. Door dingen anders te doen. Door dingen niet te doen. Of door anderen te vragen om dingen samen te doen!