Positionering
NKL Contactlenzen

Doel: Positionering van een organisatie die 6 jaar na de fusie niet de gewenste resultaten levert.

Wanneer is het geslaagd: Als de beoogde resultaten van de fusie (%marktaandeel receptvrije verstrekking) tot stand komt

KPI’s: Penetratiegraad bestaand en nieuw kanaal.

Rol van Crowd+Co: De organisatie had behoefte aan een duidelijke visie op de toekomst, het merk en de markt. Vanuit een aantal sessies hebben we na 6 maanden pas op de plaats gemaakt en een organisatie- adviesbureau ingeschakeld om MT en productie te herstructureren en een aantal belangrijke operationele en commerciële keuzes door te voeren.