vi·sie 

(devmeervoud: visies1/ kijk, mening:hij heeft een interessante visie op dat probleem”

Wij werken graag voor organisaties die hun eigen weg willen gaan. Die zich vanuit eigen kracht willen ontwikkelen en dagelijks het verschil willen te maken voor hun klant en hun omgeving. Die antwoord willen geven op de vragen “waar gaan we voor en waar staan we voor”. Dat doen wij door samen met hen een scherpe visie op de toekomst te ontwikkelen.

Een goede visie enthousiasmeert en geeft energie. Crowd and Company helpt om jouw visie te ontwikkelen door te faciliteren en inzichten te leveren. Daarmee realiseren we draagvlak vanuit de organisatie, en dat is een gezonde basis voor toekomstig succes.

Visieontwikkeling doen we bij voorkeur met zoveel mogelijk deelnemers. Dat kan een directieteam zijn, een managementteam, maar als het aan ons ligt ook de hele organisatie.

Veel deelnemers betekent veel energie en vooral een betekenisvolle belevenis als startschot voor een nieuwe toekomst!

stra·te·gie 

(devmeervoud: strategieën1/ wetenschap, kennis van het oorlogvoeren; 2/ bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken; 3/ plan van handelen.

In een complexe, snel veranderende wereld is een goede strategie flexibel. Samen verkennen we de onzekere ontwikkelingen die de toekomst bepalen. Die ontwikkelingen vertalen we in scenario’s.

Scenario’s zijn radicale, maar realiseerbare toekomstbeelden waarmee we het denken van ‘vandaag’ doorbreken om de toekomst voor morgen te kunnen bepalen.

Samen kijken we waar jij kunt innoveren, welke keuzes daarbij horen, en hoe je de organisatie toekomstbestendig kunt maken en houden.

Met je organisatie werken we aan strategie, maar nog belangrijker, ook aan de de uitvoering. Want “Strategie zonder uitvoering is slechts een plan”, en het resultaat is het enige dat telt.

Als je Crowd and Company vraagt om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van een blik op de toekomst, dan weet je zeker dat er een dag ontstaat die gaat over verbinden, samen groeien, kennis-maken en ‘energie creëren voor de volgende stap’

Samen met de medewerkers van de opdrachtgever en partner-in-time Benno Rijpkema van Onbezorgd Ondernemen gingen we afgelopen zaterdag aan de slag om samen te ontdekken, beleven en doorleven. Maarten van Putten maakte het videoverslag van een dag vol avontuur, een vleugje rebellie maar vooral resultaat richting de eerste stappen van een nieuwe stip op de horizon.

Concreet resultaat van zo’n dag? Contouren van een beeld over de toekomst, die je vervolgens kunt vertalen in ontwerpprincipes, strategie, meetpunten en executie. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen vanuit zijn expertise in de organisatie zijn eigen bijdrage aan het geheel snel tot waarde kan brengen!

Wil jij ook met de visie voor jouw organisatie aan de gang? Laat dan een bericht achter en ik neem snel contact met je op!

Josh Calabrese on Unsplash Organiseren voor de toekomst