Van inzichten naar kansen

Zoeken naar onvervulde behoeften en verwachtingen van mensen levert vaak verrassende en altijd waardevolle inzichten op.

Dat vraagt wel om een andere benadering dan het denken in traditionele klantsegmenten. Samen gaan we ons verdiepen in wat mensen drijft door ons te verplaatsen in hun wereld.

Daar vind je de nieuwe kansen en kun je de juiste keuzes maken.

We onderzoeken op basis van bewezen methodes naar inzichten in wat mensen beweegt.

Dat doen we bijvoorbeeld met dagboeken, fotostudies, ontmoetingen, klantsafari’s en spelvormen zoals Lego Serious Play.

Interactief onderzoek

In interactieve sessies met alle betrokkenen maken we (latente) behoeften zichtbaar. Op basis hiervan stellen we karakteristieke hoofdpersonen samen en brengen hun belevingswereld in kaart.

Vervolgens leggen we alle verhalen van de betrokkenen vast in woord en beeld.

Deze verhalen vormen de basis voor conceptontwikkeling, het vergroten van de betrokkenheid van je organisatie en ze zorgen voor focus op de oplossingen ‘die het verschil gaan maken’.

Meer weten?