Design Thinking: Bibliotheek van de toekomst

“De Bibliotheek als centrum voor inspiratie en innovatie”

De uitdaging voor bibliotheken is niet heel veel anders dan die voor andere ondernemers.

Budgetten worden bevroren of gekort, bezoekersaantallen lopen terug en de relevantie staat continue ter discussie.

Samen met Matthijs ging ik aan de slag en ontwikkelden we een sessie van een dagdeel op maat waarin we de deelnemers prikkelden om te zoeken naar nieuwe manieren om geld te verdienen.

Daarvoor moet je als organisatie zelf goed weten welke waarde je levert.

Waarde in de vorm van geld maar ook in andere vormen.

We daagden we de deelnemers uit om de waarde in kaart te brengen en te zoeken naar (niet altijd voor de hand liggende) partijen om die waarde mee uit te wisselen.

De uitkomsten daarvan hebben we vervolgens omgezet in concrete nieuwe producten en diensten met als doel om de zichtbaarheid, relevantie en financiële onafhankelijkheid van bibliotheken te realiseren.