Communicatie: (Online) Strategie

Voor mijn klant, een full-service regionaal advocaten- en notariskantoor, mocht ik de positionering doorvertalen in een marketing-communicatieplan.

De basis van het marketing-communicatieplan hebben we gelegd tijdens de positionerings-sessies in het voortraject.

Die positionering hebben we doorvertaald naar een ‘communicatiehuis’ waarin we voor de verschillende momenten in het klantcontact beschreven welke middel, boodschap en tone of voice we de komende tijd gaan inzetten om de conversie op acquisitie te verbeteren.

Als doelstelling hebben we een taakstellend bereik en een taakstellend budget afgesproken.

Met behulp van resultaten uit metingen van de diverse middelen sturen we continu bij zodat we maximaal rendement uit het media-budget kunt realiseren.

De eerste metingen en analyses van het verkeer op de nieuwe website zijn veelbelovend!