Marketing: (Retail) Distributiestrategie
MultiVlaai

Doel: Verkoopklaar maken organisatie op het gebied van food (banket).

Wanneer is het geslaagd: Als er een heldere distributiestrategie is beschreven, klaar voor implementatie waardoor aantrekkelijker voor overnamekandidaten.

KPI’s: Distributiestrategie.

Rol van Crowd+Co: Organisatie op zoek naar een overnamepartner. Vanuit het verleden aantal onhandige keuzes gemaakt met betrekking tot recht op het merk in de franchise-overeenkomst. Daarom gekozen voor het optuigen van een distributiestrategie die grotendeels bestaat uit virtuele locaties met een mogelijkheid voor franchisenemers om samen te werken. Via die oplossing een de rust in de relatie tussen de gever en nemer genormaliseerd.

Design Thinking: Bibliotheek van de toekomst

“De Bibliotheek als centrum voor inspiratie en innovatie”

De uitdaging voor bibliotheken is niet heel veel anders dan die voor andere ondernemers.

Budgetten worden bevroren of gekort, bezoekersaantallen lopen terug en de relevantie staat continue ter discussie.

Samen met Matthijs ging ik aan de slag en ontwikkelden we een sessie van een dagdeel op maat waarin we de deelnemers prikkelden om te zoeken naar nieuwe manieren om geld te verdienen.

Daarvoor moet je als organisatie zelf goed weten welke waarde je levert.

Waarde in de vorm van geld maar ook in andere vormen.

We daagden we de deelnemers uit om de waarde in kaart te brengen en te zoeken naar (niet altijd voor de hand liggende) partijen om die waarde mee uit te wisselen.

De uitkomsten daarvan hebben we vervolgens omgezet in concrete nieuwe producten en diensten met als doel om de zichtbaarheid, relevantie en financiële onafhankelijkheid van bibliotheken te realiseren.

Positionering
NKL Contactlenzen

Doel: Positionering van een organisatie die 6 jaar na de fusie niet de gewenste resultaten levert.

Wanneer is het geslaagd: Als de beoogde resultaten van de fusie (%marktaandeel receptvrije verstrekking) tot stand komt

KPI’s: Penetratiegraad bestaand en nieuw kanaal.

Rol van Crowd+Co: De organisatie had behoefte aan een duidelijke visie op de toekomst, het merk en de markt. Vanuit een aantal sessies hebben we na 6 maanden pas op de plaats gemaakt en een organisatie- adviesbureau ingeschakeld om MT en productie te herstructureren en een aantal belangrijke operationele en commerciële keuzes door te voeren.

Inspiratie: Dagvoorzitter ‘De Noorderlingen’

”De Noorderlingen is een Top-Programma Ondernemerschap, voor ambitieuze en ondernemende studenten uit Noord-Nederland. Het is een uitdagend onderwijsprogramma voor studenten die hun ondernemersidee willen omzetten naar een eigen bedrijf, of hun bestaande bedrijf willen laten groeien. Hierbij worden ze gecoacht en geadviseerd door succesvolle ondernemers en experts uit de regio.”

Eenmaal per jaar organiseert de Noorderlingen het symposium ‘De Noorderlingen On Tour’ onder begeleiding van een prikkelende dagvoorzitter. En die dagvoorzitter, dat was ik.

Verstoren, opschudden maar vooral verbinden en verbeteren waren de centrale thema’s van de dag. Een dag die begon met een groepsinterview met Jonathan Theo, Commercieel Directeur van Doppio. Daarna een experience-design sessie en als afsluiting een fantastische netwerkborrel.

Meer weten over wat ik voor je kan doen om mensen te helpen om elkaar te vinden, boeien en binden?

Neem dan snel contact met me op.

De uitnodiging

Het resultaat

 

Strategie: Business Model Innovatie

Doel:

Ontwikkel samen met ons een nieuwe dienst waarbij we de huidige dienstverlening van onze organisatie gaan kantelen in een nieuwe organisatie met een eigen V/W

Wanneer is het geslaagd:

Als er een Business Model Canvas staat dat is door vertaald in een minimum viable product waarmee we kunnen testen.

KPI’s:

Concept klaar voor test.

Rol van Crowd+Co:

Samen met de opdrachtgever en een selectie van huidige en gewenste klanten ontwikkelden we een visie op dienstverlening van de accountant van de toekomst om dat vervolgens te ontwikkelen met een strategische partner (IT) tot een MVP. De uitrol en verdere ontwikkeling is vervolgens door de klant uitgevoerd.

Workshop: Ideation
Staatsbosbeheer

Het Rijk heeft het natuurbeheer gedecentraliseerd naar de provincies. Daarbij is een bezuiniging geboekt van zo’n 25 tot 30%. Staatsbosbeheer moet dit jaar voor het eerst een beroep doen op natuursubsidies via de provincies. Daar is dus veel minder geld beschikbaar. En dit is alleen bedoeld voor natuurbeheer en de basis recreatieve voorzieningen. Staatsbosbeheer wordt dus geconfronteerd met een tekort op natuureducatie, voorlichting, toezicht en handhaving en de meeste recreatieve voorzieningen (vooral de wat luxere zoals op de Waddeneilanden).

Domweg snijden in de uitgaven zou enorm veel vervelende gevolgen hebben voor toeristen en ondernemers in de toeristische sector en dat was het startpunt van onze zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om dingen anders te doen.

Samen met Elizabeth Pilat van Pilat Advies heb ik een dagprogramma geschreven waarmee we op 14 februari onder de werktitel ‘Hart voor de Wadden’ samen met Boswachters, Marketing -en Communicatiemanagers en Projectmanagers van Staatsbosbeheer aan de slag zijn gegaan.

De ochtend van Ben en Elizabeth:
Voordat je dingen kunt verzinnen waarmee je aan de slag wilt is het erg belangrijk om je eigen merk-belofte en de verwachtingen van je stakeholders helder in kaart te brengen. Daarna kun je aan de slag om ideeen te gaan bedenken waarmee je mensen in beweging krijgt en in dit geval bewust maakt van de rol die je wilt gaan spelen en wat dat voor anderen betekent.

De middag van Elizabeth en Ben:
Groepen maken, Post-It en Pen in de aanslag en aan de slag om ideeën te bedenken rond drie verschillende thema’s. Alles vanuit de gedachte ‘Wat als alles wel lukt?’.

Het resultaat is een jaarkalender gevuld met waardevolle en praktisch uitvoerbare ideeën waarmee Staatsbosbeheer aan de slag gaat om de verbinding tussen de bezuiniging en de stakeholders te realiseren. Door dingen anders te doen. Door dingen niet te doen. Of door anderen te vragen om dingen samen te doen!

Inspiratie: Financial Service Management

‘Wij moeten mensen opleiden voor banen die nu nog niet eens bestaan!’

Hogescholen staan voor de spannende uitdaging om gekwalificeerde studenten af te leveren voor banen die we nu nog niet eens kennen zoals

‘Alternative Currency Bankers’ (bijvoorbeeld Bitcoin Brokers)

‘Avatar Relationship managers’ of

‘Bank Account Hostage Specialists’

Tijdens een tweedaagse bijeenkomst met als doel om het curriculum van de opleiding beter aan te laten sluiten bij de langetermijnvisie op een branche in beweging, gaf ik in een drie uur durende aftrap voorbeelden voor inspiratie, creatie en realisatie.

Mijn verhaal ging over de vraag of de sector ‘Dienstbaar aan de economie’ is of ‘Dienstbaar aan de samenleving’

Mijn rode draad over de toekomst van een opleiding in Verzekeren en Financien ging niet over ‘WFT’, ‘Accountancy’ of andere ‘leervakken’ maar over Ethiek, Persoonlijke ontwikkeling en Drama.

Juist die onderwerpen zullen helpen om adviseurs en managers binnen de financiële dienstverlening van de toekomst helpen om bewustere keuzes met hun klanten te maken en voor zichzelf te maken.

Wat mijn opdrachtgever er van vond?

“Jouw opening van de tweedaagse is zeer positief ontvangen door de groep. De twee doelen die ons voor ogen stonden hebben we gerealiseerd. Jouw bijdrage is zeker van waarde geweest voor zowel de inhoud van het plan als ook aan de procesmatige kant van de zaak (loskomen van de dagelijkse praktijk).”

Strategie: Loyaliteit

Op dit moment werk ik samen met een opdrachtgever aan een strategie, concept en activatieprogramma om de loyaliteit onder haar klanten te vergroten en daarmee het rendement op bestaande klanten te verbeteren.

Meer weten over mijn plan van aanpak en daarover van gedachten wisselen om te kijken of het jouw organisatie ook uit de ‘prijsvechtershoek’ kan halen?

Neem dan snel contact met me op.

Communicatie: (Online) Strategie

Voor mijn klant, een full-service regionaal advocaten- en notariskantoor, mocht ik de positionering doorvertalen in een marketing-communicatieplan.

De basis van het marketing-communicatieplan hebben we gelegd tijdens de positionerings-sessies in het voortraject.

Die positionering hebben we doorvertaald naar een ‘communicatiehuis’ waarin we voor de verschillende momenten in het klantcontact beschreven welke middel, boodschap en tone of voice we de komende tijd gaan inzetten om de conversie op acquisitie te verbeteren.

Als doelstelling hebben we een taakstellend bereik en een taakstellend budget afgesproken.

Met behulp van resultaten uit metingen van de diverse middelen sturen we continu bij zodat we maximaal rendement uit het media-budget kunt realiseren.

De eerste metingen en analyses van het verkeer op de nieuwe website zijn veelbelovend!

Workshop: Design Thinking

Mijn opdrachtgever besluit om als één van de eerste verzekeraars in Nederland “Customer Experience Management” in haar organisatie te introduceren. De Customer Experience Managers zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van holistische klantbeleving binnen de hele organisatie.

Ontdekken en overbruggen van verschillen, delen, beleven en doorleven zijn de bouwstenen voor een integrale positieve klantbeleving.

Mijn opdracht: ondersteun de eerste fase van het proces door de introductie van ‘Service Design’ binnen diverse geledingen van de organisatie om de mensen bewust te maken van de nieuwe kansen die dit biedt.

Mijn workshop ‘Service Design’ neemt iedereen mee in de wereld van de klant van vandaag.

Niet meer het ‘waarmee’ of het ‘hoe’ is belangrijk maar het ‘waarom’. In een dagdeel laat ik de groep zelf de eerste stappen zetten en kennismaken met een andere manier van het organiseren van dienstverlening.

Het verhaal over klantwaarde en rendement, Lean en Service Design, on- en offline marketing en veel prachtige voorbeelden sluiten we samen af met een echte uitdaging. De meest gehoorde opmerking aan het eind van de dag: ‘anders naar je klanten kijken en anders met je klanten omgaan is echt leuk en veel eenvoudiger dan verwacht’.