Leer alles over Design Thinking in een halve dag!

Of je werkt in Profit, Non-Profit of gepassioneerd vrijwilliger bent, uiteindelijk draait het allemaal om het helpen van anderen. Met andere woorden: jouw product of dienst biedt een oplossing voor een uitdaging waar jouw doelgroep mee te maken heeft. Maar hoe kom je tot échte oplossingen voor échte uitdagingen in het leven van mensen?

Aan de hand van het ‘Double Diamond’-model krijg je antwoord op deze vraag.

In één middag ga je samen met een groep geïnteresseerden aan de slag om het model te leren gebruiken aan de hand van een concrete case, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.

Heb je zelf een case? Breng hem mee en de kans is groot dat je aan het einde van de dag met een waardevol idee naar huis gaat!

Aan het einde van de dag:

 • Ken je de achtergrond en principes van het Design Thinking gedachtengoed en Human Centered Design;
 • Ken je de fases van het Human Centered Design Proces: Inspiration, Ideation, Implementation
 • Weet je hoe je de verschillende methodieken zoals Context Mapping, Reframing, Hypothesen vormen, Personas, Customer Journey Mapping, Ideation en Validatie voor je ideeën kunt gebruiken;
 • Weet je hoe je op verschillende manieren de principes van Design Thinking toe te passen in organisaties.

Details

 • De workshop vindt op vrijdag plaats in Leeuwarden;
 • De workshop begint om 12.30 en eindigt om 16.30;
 • Aansluitend is er de Crowd and Co VriMiBo (all inclusive)
 • Wij werken met kleine groepen zodat we écht alle vragen kunnen beantwoorden;
 • Het minimale aantal deelnemers is 4;
 • Het maximale aantal deelnemers is 8;
 • Deelname kost Eur 295,00 ex btw per deelnemer.

De workshop kan ook ‘in-company’ op een door jou aangewezen datum en tijd worden verzorgd. In dat geval gelden speciale tarieven. Wil je meer weten over de in-company mogelijkheden? Bel dan met Ben op 0624-310940. 

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over Design Thinking (of zich er mee bezig wil gaan houden).

Deze workshop wordt vaak gevolgd door:

 • Marketeers
 • Communicatiespecialisten
 • Ondernemers
 • Marketing- en communicatiemanagers
 • Agile coaches
 • Productowners
 • En iedereen die continu wil verbeteren
Investering (tijd en geld)

Tijden en locatie

Deze workshop duur 1 dagdeel van 12.30 tot 16.30 op ons kantoor in Leeuwarden. Ons kantoor is goed bereikbaar per openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.

Voorbereiding

 • Het is niet nodig om je voor te bereiden op deze training. Voorafgaand aan de training ontvang je een intakeformulier van ons. Op dit formulier kun je persoonlijke trainingsdoelen aangeven zodat wij, indien mogelijk, daar rekening mee kan houden;
 • Eten en Drinken wordt door ons verzorgd.

Investering

Eur 295,00 per deelnemer, exclusief btw.

Trainers

De workshop wordt gegeven door Ben Vloon en Wopke van der Zee. Meer over ons vind je hier

Data

Op dit moment hebben we nog plaatsen beschikbaar op de volgende data:

 • Vrijdag 21 september 2018
 • Vrijdag 19 oktober 2018
 • Vrijdag 16 november 2018

In overleg zijn andere dagdelen of in-house workshops beschikbaar. Bel Ben op 0626310940 of Wopke op 06-11765315 voor meer informatie.

Voorwaarden

Een downloadbaar bestand (PDF) met de voorwaarden vind je hier 2018-03 Voorwaarden Trainingen en Workshops R1

Algemene Voorwaarden Trainingen en Workshops Crowd + Company
Versiedatum 9 maart 2018

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor een training of workshop die je met Crowd and Company v.o.f. afsluit.

Voordat je je inschrijft voor een workshop is het belangrijk deze voorwaarden goed door te lezen. Door je inschrijving en betaling geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop komt tot stand door inschrijving cq betaling door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bevestiging door Crowd and Company v.o.f.

2: Inschrijvingen
2.1 De workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Crowd and Company v.o.f. behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving en betaling ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren: info@crowdandco.nl
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er €25,- aan administratiekosten ingehouden per transactie.
3.3 Afmelding voor een workshop: bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij
het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4. Annulering/verplaatsing door Crowd and Company v.o.f.
4.1 Crowd and Company v.o.f. is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang bericht.
4.2 Crowd and Company v.o.f. gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Crowd and Company v.o.f. is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde kosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 4 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Privé workshops op locatie
5.1 In overleg biedt Crowd and Company v.o.f. een privé workshop voor een geselecteerd gezelschap aan buiten de reguliere workshops. Voor een privé workshop geldt een minimaal aantal deelnemers van 10 personen. Indien er minder personen deelnemen wordt er het minimale bedrag van €495,00 per ontbrekende deelnemer in rekening gebracht.
5.2 De locatie van de workshop is in overleg. Wanneer de locatie van de workshop zich buiten Friesland bevindt dan rekenen wij €0,34 per kilometer
5.3 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Crowd and Company v.o.f..
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact met Crowd and Company v.o.f. op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Crowd and Company v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Crowd and Company v.o.f. is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet
vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop en/of -materiaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Crowd and Company v.o.f. toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Workshop deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van deelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter
moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Crowd and Company v.o.f. behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Crowd and Company v.o.f.