vi·sie 

(devmeervoud: visies1/ kijk, mening:hij heeft een interessante visie op dat probleem”

Wij werken graag voor organisaties die hun eigen weg willen gaan. Die zich vanuit eigen kracht willen ontwikkelen en dagelijks het verschil willen te maken voor hun klant en hun omgeving. Die antwoord willen geven op de vragen “waar gaan we voor en waar staan we voor”. Dat doen wij door samen met hen een scherpe visie op de toekomst te ontwikkelen.

Een goede visie enthousiasmeert en geeft energie. Crowd and Company helpt om jouw visie te ontwikkelen door te faciliteren en inzichten te leveren waarmee je draagvlak vanuit de organisatie organiseert en commitment met je doelgroep realiseert.

Visieontwikkeling doen we bij voorkeur met zoveel mogelijk deelnemers. Dat kan een directieteam zijn, een managementteam, maar als het aan ons ligt ook de hele organisatie.

Veel deelnemers betekent veel energie en vooral een betekenisvolle belevenis als startschot voor een nieuwe toekomst.

stra·te·gie 

(devmeervoud: strategieën1/ wetenschap, kennis van het oorlogvoeren; 2/ bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken; 3/ plan van handelen.

In een complexe, snel veranderende wereld is een goede strategie flexibel. Samen verkennen we de onzekere ontwikkelingen die de toekomst bepalen. Dat doen we door middel van scenariodenken.

Scenario’s zijn radicale, maar plausibele toekomstbeelden die het dominante denken van een organisatie doorbreken. Scenario’s verenigen kennis over de toekomst en maken de toekomst strategisch bespreekbaar en werkbaar.

De scenario’s vormen ook de basis voor een breed strategisch gesprek: waar moeten we innoveren, waar moeten we scherpe keuzes maken en wat moeten we behouden om onze organisatie toekomstbestendig te maken en houden?

Samen met de organisatie werken we aan strategie, maar nog belangrijker, de uitvoering. Want “Strategie zonder uitvoering brengt je nergens”.

Meer weten?