vi·sie 

(devmeervoud: visies1/ kijk, mening:hij heeft een interessante visie op dat probleem”

Wij werken graag voor organisaties die hun eigen weg willen gaan. Die zich vanuit eigen kracht willen ontwikkelen en dagelijks het verschil willen te maken voor hun klant en hun omgeving. Die antwoord willen geven op de vragen “waar gaan we voor en waar staan we voor”. Dat doen wij door samen met hen een scherpe visie op de toekomst te ontwikkelen.

Een goede visie enthousiasmeert en geeft energie. Crowd and Company helpt om jouw visie te ontwikkelen door te faciliteren en inzichten te leveren waarmee je draagvlak vanuit de organisatie organiseert en commitment met je doelgroep realiseert.

Visieontwikkeling doen we bij voorkeur met zoveel mogelijk deelnemers. Dat kan een directieteam zijn, een managementteam, maar als het aan ons ligt ook de hele organisatie.

Veel deelnemers betekent veel energie en vooral een betekenisvolle belevenis als startschot voor een nieuwe toekomst.

stra·te·gie 

(devmeervoud: strategieën1/ wetenschap, kennis van het oorlogvoeren; 2/ bekwaamheid om met behulp van de ter beschikking staande middelen een gesteld doel te bereiken; 3/ plan van handelen.

In een complexe, snel veranderende wereld is een goede strategie flexibel. Samen verkennen we de onzekere ontwikkelingen die de toekomst bepalen. Dat doen we door middel van scenariodenken.

Scenario’s zijn radicale, maar plausibele toekomstbeelden die het dominante denken van een organisatie doorbreken. Scenario’s verenigen kennis over de toekomst en maken de toekomst strategisch bespreekbaar en werkbaar.

De scenario’s vormen ook de basis voor een breed strategisch gesprek: waar moeten we innoveren, waar moeten we scherpe keuzes maken en wat moeten we behouden om onze organisatie toekomstbestendig te maken en houden?

Samen met de organisatie werken we aan strategie, maar nog belangrijker, de uitvoering. Want “Strategie zonder uitvoering brengt je nergens”.

Meer weten?

Als je Crowd and Company vraagt om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van een blik op de toekomst, dan weet je zeker dat er een dag ontstaat die gaat over verbinden, samen groeien, kennis-maken en ‘energie creëren voor de volgende stap’

Samen met de medewerkers van de opdrachtgever en partner-in-time Benno Rijpkema van Onbezorgd Ondernemen gingen we afgelopen zaterdag aan de slag om samen te ontdekken, beleven en doorleven. Maarten van Putten maakte het videoverslag van een dag vol avontuur, een vleugje rebellie maar vooral resultaat richting de eerste stappen van een nieuwe stip op de horizon.

Concreet resultaat van zo’n dag? Contouren van een beeld over de toekomst, die je vervolgens kunt vertalen in ontwerpprincipes, strategie, meetpunten en executie. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen vanuit zijn expertise in de organisatie zijn eigen bijdrage aan het geheel snel tot waarde kan brengen!

Wil jij ook met de visie voor jouw organisatie aan de gang? Laat dan een bericht achter en ik neem snel contact met je op!